Betessystem under mellansäsongen – att upprätthålla kvalitetsbete


Practice abstract

Description

Betessystem är avgörande för det dagliga beslutsfattandet på John Murray Carricks gård i Suir (Irland). Han har ett fållsystem som är avgörande för att skydda återväxten och för att erhålla avkastningspotential före bete av hög kvalitet (1 400 kg ts/ha). John kombinerar diploider och tetraploider i en blandning för att skapa en tät, förstklassig vall. De viktigaste aspekterna av systemet är:

  • Avbetningsintervallet ska vara cirka 18–21 dagar
  • Målet för avkastningspotentialen före bete ska vara 1 300–1 600 kg ts/ha
  • Betning ned till 4 cm
  • Skörda överskottsvall som rundbal
  • Håll putsningen på ett minimum eftersom det är mycket arbetskrävande
  • Betets kvalitet under mellansäsongen kan förbättras genom att skifta mellan fållor som har betats och sådana som har slagits två gånger

Lantbrukaren ville producera så mycket mjölk som möjligt på bete för att minimera produktionskostnaderna. Genom att öka mängden mjölk som produceras på bete, sänker lantbrukaren produktionskostnaderna och ökar lönsamheten. Detta innebär att systemet är hållbart under år med bra mjölkpriser såväl som dåliga. Det är viktigt att prioritera investeringar i bete för att få maximal avkastning i framtiden. Lantbrukaren genomför detta genom att mäta betet under mellansäsongen, släppa ut korna på bete och beta ned till 4 cm. Genom att fokusera på vallen minimerar lantbrukaren beroendet av importerat foder.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

grazing management system

Main types of animal

dairy cattle

Country

Ireland

Product type

Practice abstract

Language

Swedish

Top
Translate »
Tweet
Share