Beweidingsbeheer in het voorjaar – Verhoging van het grasgebruik


Practice abstract

Description

Colin Doherty uit Adare in Co. Limerick (Ierland) biedt zijn melkgevende koeien onbeperkte weidegang aan. Om dit te kunnen realiseren, voert de boer innovaties uit zoals periodiek weiden, stripbeweiding en tijdelijke looppaden. Het gras wordt verdeeld door middel van stripbeweiding (met achterdraad). De veehouder gebruikt een voorjaarsrotatieplanner van PastureBase Ireland (www.pbi.ie) om dagelijks voldoende grasaanbod te hebben. Op deze manier kan hij begin april met de tweede snede beginnen. Een vroege bemesting bevordert de groei van gras en maakt een grotere beschikbaarheid van gras in het voorjaar mogelijk. De boer gebruikt een achterdraad om de hergroei te beschermen en om de grond te laten herstellen. De boer heeft ook een voeroverzicht op PastureBase Ireland (www.pbi.ie) om het grasaanbod te monitoren.

Het doel van de boer is om in het voorjaar zoveel mogelijk gras in het rantsoen op te nemen om de productiekosten te verlagen. Vroegtijdige bemesting en -beweiding zijn essentiële componenten om de grasgroei in het voorjaar te stimuleren.

Toekomstige strategieën zijn om in korte blokken te weiden om vertrapping tot een minimum te beperken (blokken van 12 uur). Een achterdraad helpt om de hergroei op beweide percelen te beschermen. Daarnaast wil de boer in het voorjaar een uitschaarlengte van 4 cm om kwaliteitsgras te hebben voor de volgende snede en een grasopbrengst van 800 – 1200 kg ds/ha zodat in het voorjaar bij een lage bezettingsgraad grotere oppervlakten beweid worden.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

grazing management system

Main types of animal

dairy cattle

Country

Ireland

Product type

Practice abstract

Language

Dutch

Top
Translate »
Tweet
Share