Gospodarowanie na użytkach zielonych i genetyczne ulepszanie małych przeżuwaczy


Practice abstract

Description

Asciano jest gospodarstwem referencyjnym dla wielu hodowców owiec we Włoszech, zarówno pod kątem poprawy poziomu genetycznego stad, jak i gospodarstwo pilotażowe dostarczające informacji na temat dobrych praktyk zarządzania. W gospodarstwie tym odbyło się multidyscyplinarne “Spotkanie praktyki z nauką” skupiające się na interakcji pomiędzy genetycznym ulepszaniem owiec a wykorzystaniem użytków zielonych.

Zrównoważone wykorzystanie pastwisk może być rozumiane jako maksymalizacja produkcji stad (jakościowa i ilościowa), która pozwoli uniknąć nadmiernego zużycia pastwisk i jego negatywnych skutków.

Podejście techniczne w gospodarstwie Asciano koncentrowało się na zarządzaniu pastwiskami: system rotacyjny, okres wypasu i okres odpoczynku, obsada zwierząt i zasiane odmiany traw i motylkowych.

Powierzchnia przemiennych użytków zielonych wykorzystywanych głównie do produkcja siana, została ustanowiona i odnowiona poprzez przesiewanie za pomocą siekiernicy włoskiej (Sulla coronaria), uprawy dostosowanej do tych warunków pedoklimatycznych, dającej plon do 7 ton paszy rocznie i wykorzystywanej również w formie wypasu. Siekiernica włoska i koniczyna purpurowa uprawiane są z zastosowaniem “minimalnej uprawy roli”. Dzięki zrównoważonemu zarządzaniu (minimalna uprawa gleby, brak środków chemicznych w postaci nawozów, zarządzanie inwentarzem żywym z dokładnym planem wypasu rotacyjnego) oraz wprowadzanie nowych gatunków, produkcja użytków zielonych może pozostać na jak najbardziej stałym poziomie przez lata, pozwalając na maksymalne wykorzystanie wydajności zwierząt. Monitoruje się jakości użytków zielonych przeprowadza się za pomocą okresowych analiz laboratoryjnych dotyczących pasz.

Efektywna eksploatacja użytków zielonych wynika również z wartości genetycznej zwierząt, wybranych pod kątem wydajności produkcji pastwiskowej. Zapisane wyniki stad i produkcja użytków zielonych są porównywane w celu zrozumienia wszystkich możliwych, negatywnych i pozytywnych relacji między nimi.

Zalety i korzyści:

  • zwiększenie rocznych jednostek paszowych i zmniejszenie kosztów zakupu pasz poza gospodarstwem;
  • zachowanie cech gleby i minimalizacja erozji (minimalna uprawa roli – nadzorowanie);
  • monitorowanie jakości użytków zielonych i wydajności zwierząt pozwala na ciągłe wykrywanie problemów;
  • zwiększenie produkcji i wartości stada.

Trudności:

  • wysoki poziom specjalizacji gospodarstw rolnych;
  • inwestycje w gospodarstwa rolne w zakresie warunków mieszkaniowych, analizy laboratoryjnej, doradców i naukowców.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

animal type (breed), grazing management system, legume management – Annual legumes, legume management – Perennial legumes

Main types of animal

dairy sheep

Country

Italy

Product type

Practice abstract

Language

Polish

You may also like…

Top
Translate »
Tweet
Share