Profiteren van het vroege voorjaarsgras


Practice abstract

Description

John Trant, Clongoweswood, Co. Kildare (Ierland) heeft de koeien dag en nacht in de wei en voert daarnaast 2 kg krachtvoer bij. Om dit te kunnen realiseren, werkt de boer met innovaties zoals periodiek weiden, stripbeweiding en tijdelijke looppaden. De boer heeft ook een voeroverzicht op PastureBase Ireland (www.pbi.ie) om het grasaanbod te monitoren. De boer kon zien dat hij door de milde winter voldoende gras op de boerderij had om dag en nacht te grazen met 2 kg krachtvoer en geen kuilvoer. Vroeg bemesten zou de groei van gras bevorderen en een grotere beschikbaarheid van gras in het voorjaar mogelijk maken. Drijfmest werd verspreid over percelen waar weinig gras was en begin februari werd op de rest van het bedrijf een halve zak ureum/acre (ongeveer 0,4 ha) aangebracht om de voorjaarsgroei te stimuleren.

De boer is zeer gericht op beweiding in het voorjaar, omdat hij zich bewust is van de lagere productiekosten en de hogere winstgevendheid van het systeem. De motivatie van de boer is zowel economisch als arbeidstechnisch. Dag en nacht beweiden zorgt voor toename van de winst en afname van de werkdruk. Koeien beginnen vroeg in het voorjaar met weiden op relatief kort gras. Dit betekent dat er meer hergroei plaatsvindt voor de 2e rotatie. De boer vindt wel dat grasland een combinatie van organische mest en kunstmest had moeten krijgen om grasgroei te stimuleren.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

grazing management system

Main types of animal

dairy cattle

Country

Ireland

Product type

Practice abstract

Language

Dutch

Top
Translate »
Tweet
Share