Utnyttja fördelarna med tidigt vårbete


Practice abstract

Description

John Trant i Clongoweswood, Co. Kildare (Irland) låter kor som har kalvat beta dygnet runt med endast 2 kg kraftfoder som tillskott. Lantbrukaren tillämpar innovationer såsom on-off-bete (bete endast under några få timmar), stripbete och tillfälliga drivgångar för att möjliggöra detta. Lantbrukaren gör foderbudgeten på PastureBase Ireland (www.pbi.ie) för att övervaka tillgången på bete. Lantbrukaren kunde konstatera att på grund av den milda vintern hade han tillräckligt med vall på gården för att tillåta bete dygnet runt med 2 kg kraftfoder och inget ensilage. Tidig kvävegödning på våren gynnar vallens tillväxt och ökar tillgången på bete under våren. Flytgödsel sprids på marker med dålig gräsväxt och 30 kg/ha urea sprids på övrig mark tidigt i februari för att stimulera tillväxten på våren.

Lantbrukaren är mycket fokuserad på bete på våren eftersom han insåg att det innebar lägre produktionskostnader och ökad lönsamhet vid tidigt betessläpp.

Lantbrukarna motiveras av bättre ekonomi och mindre arbetsbörda. Genom att låta korna beta dygnet runt ökade gårdarnas lönsamhet och minskade arbetskraftsbehovet. Korna betar små mängder per dag på stora områden i februari. Detta leder till större återväxt i början av april. Lantbrukaren tror dock att det viktigaste för att stimulera tillväxten är en kombination av stallgödsel och N-gödsling.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

grazing management system

Main types of animal

dairy cattle

Country

Ireland

Product type

Practice abstract

Language

Swedish

Top
Translate »
Tweet
Share