Utnyttjande av vall och genetisk förbättring av får och getter


Practice abstract

Description

Asciano är en referensgård för många fåruppfödare i Italien, både för att förbättra den genetiska nivån i fårbesättningar och som en pilotgård som ger information om bra företagande. Ett tvärvetenskapligt “Practice and Science Meeting” har hållits med fokus på sambandet mellan genetisk förbättring i fårbesättningen och vallens användning.

Hållbart utnyttjande av betesmarker kan innebära maximering av flockens produktion (kvalitativt och kvantitativt) för att undvika överkonsumtion av betesmarker och dess negativa konsekvenser.

Det tekniska tillvägagångssättet hos Asciano gård fokuserade på betessystemets huvudbehov: rotationsschema, beläggning och viloperiod, beläggningsgrad och sådda vallsorter.

Åkerareal som huvudsakligen använts för höproduktion har förbättrats och förnyats genom hjälpsådd med tuppklöver (Sulla coronaria), en gröda som passar för dessa pedoklimatiska förhållanden, vilken ger upp till 7 ton/år också kan betas. Tuppklöver och Crimson-klöver (blodklöver) odlas med minimerad jordbearbetning. Genom en hållbar teknik (minimal jordbearbetning, ingen mineralgödsel, fårproduktion med noggrann betesplanering för rotationsbete) och nya arter som introducerats kan man hålla grovfoderproduktionen så konstant som möjligt över åren vilket möjliggör högre utnyttjandegrad av djurens potential. Betets kvalitet bestäms periodvis genom foderanalyser.

Hur effektivt utnyttjat ett bete blir beror också på djurens genetiska värde, hur de selekterats för förbättrad produktion genom bete. Inspelade beteenden i besättningen och gräsmarkproduktion jämförs för att förstå alla möjliga, negativa och positiva, relationer dem emellan.

Fördelar:

  • ökad årlig foderproduktion och minskad kostnaden för foderinköp utanför gården,
  • bevarade markegenskaper och minimerad erosionen (minimerad jordbearbetning – dirktsådd),
  • bedömd vallfoderkvalitet och djurbesättning möjliggör att man upptäcker problem direkt,
  • ökad produktionen och ökat värde på besättningen.

Svårigheter:

  • stor specialisering av lantbruket,
  • investeringar i byggnader, laboratorieanalyser, rådgivare och forskare.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

animal type (breed), grazing management system, legume management – Annual legumes, legume management – Perennial legumes

Main types of animal

dairy sheep

Country

Italy

Product type

Practice abstract

Language

Swedish

You may also like…

Top
Translate »
Tweet
Share