Wczesnowiosenny wypas w gospodarstwie zajmującym się hodowlą bydła


Practice abstract

Description

Infrastruktura pastwiskowa na terenie gospodarstwa Conora McGratha, Tullamore, Co. Offally (Irlandia), w postaci dróg przepędowych i dojazdowych, wielkość kwater, rozmieszczenia poideł oraz infrastruktury dostarczającej wodę itp. jest przystosowana do prowadzenia wypasu dawkowanego, zwłaszcza w utrudnionych warunkach wczesnej wiosny i późnej jesieni. Rolnik w okresie wiosny oraz jesieni wypasa bydło w systemie pasowym, gdzie pojedyncza kwatera wypasana jest maksymalnie przez 48 godzin. Pozwala to na uniknięcie uszkodzeń darni i jednocześnie pozwala na uzyskanie dobrego odrostu. Wczesne rozpoczęcie wypasu wiosną pozwala na zwiększenie przyrostów masy bydła, prowadząc do oszczędności na koncentratach i paszy konserwowanej, nie wspominając o niższych kosztach utrzymania bydła poza oborą. Najważniejsze aspekty wprowadzonego systemu:

  • Poprawa wyniku produkcyjnego zwierząt – żywienie oparte na wysokiej jakości paszy naturalnej z minimalnym dodatkiem koncentratów
  • Przygotowanie darni do kolejnego roku produkcyjnego – stymulowanie wzrostu i poprawa jakości
  • Maksymalizacja wykorzystania runi trawiastej wiosną (wczesne rozpoczęcie wypasu) oraz minimalizacja strat spowodowanych rozkładem organicznym runi
  • Zmniejszenie nakładu pracy w gospodarstwie
  • Wysokość runi pastwiska po zakończeniu wypasu na poziomie 3,5 cm
  • Wiosenne nawożenie azotowe (N) jest kluczowym elementem uzyskania bardzo dobrego odrostu runi.

Do wprowadzenia takiego systemu rolnika zmotywowała chęć obniżenia kosztów produkcji. Cel ten osiągany jest poprzez wczesne rozpoczęcie sezonu wypasu wczesną wiosną oraz wyłączenie w tym czasie kiszonki z żywienia, wypasając zwierzęta na niewysokiej trawie, pozostawiając ruń po wypasie na poziomie 4 cm. Koncentrując się na produkcji paszy na pastwisku, rolnik minimalizuje wykorzystanie paszy spoza gospodarstwa.

Przyszłość:

  • Kontynuacja intensyfikacji produkcji runi pastwiskowej z hektara, maksymalizacja produkcji kg/wołowiny/ha oraz rozbudowa rezerwy paszy konserwowanej w gospodarstwie
  • Ruń użytków zielonych jest najtańszym źródłem paszy w gospodarstwie, dlatego też w dalszym ciągu należy koncentrować się na jej produkcji, a nie na alternatywnych paszach
  • Wprowadzanie innowacyjnych systemów/infrastruktury pastwiskowej w celu wydłużenia sezonu wypasu i obniżenia kosztów produkcji.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

grazing management system

Main types of animal

dairy cattle

Country

Ireland

Product type

Practice abstract

Language

Polish

Top
Translate »
Tweet
Share