Westerwoldiskt rajgräs i intensiv foderproduktion för kor


Practice abstract

Description

Jakub Gorączka är en ung lantbrukare från Gulcz, en by vid floden Noteć. Han har en examen från universitet för biovetenskaper i Poznań. Han har ett brett kunnande och omfattande erfarenheter av mjölkproduktion och vallskötsel. Han är även en mycket öppen person som ofta delar med sig av sina kunskaper till andra lantbrukare. Han har tagit över mjölkgården efter sin far Arkadiusz som fortfarande arbetar tillsammans med sonen. Familjen fokuserar på intensiv mjölkproduktion med 75 mjölkkor av rasen Holstein-Friesian som har en genomsnittlig avkastning på 9 000 liter per ko och år. Gårdens areal är 70 hektar och all mark används för produktion av djurfoder. Det mesta av marken är ängsmarker längs floden Noteć. Tyvärr är en del av marken på andra flodbanken, vilket gör att denna del inte kan skötas på ett intensivt sätt. Därför måste ängsmarkerna på samma sida av floden som gården producera det mesta av fodret. Lösningen blev att använda westerwoldiskt rajgräs tillsammans med en särskild gräsblandning och

förnyelse av vallen vart 5:e år. Rajgräs och en blandning av andra grässorter sås på våren det första året efter plöjningen, så redan det första året kan lantbrukarna uppnå en hög produktion av högkvalitativt gräs. Denna innovation har visat sig vara mycket effektiv, därför har Jakub beslutat att använda detta gräs efter att kornet skördats. Lantbrukarna beklagar att den den förstklassiga vallen längs Noteć inte används fullt ut för djurproduktion. I byn är det endast två gårdar som fortfarande har boskap. Något annat som saknas är reglering av floden, vilket skulle kunna bidra till lantbruket på ett positivt sätt. Detta skulle kunna åstadkommas genom dammbyggen för att reglera vattennivån i floden och för att uppnå önskad vattennivå i marken.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

forage mixture

Main types of animal

dairy cattle

Country

Poland

Product type

Practice abstract

Language

Swedish

Top
Translate »
Tweet
Share