Wykorzystanie trawy wczesnowiosennej


Practice abstract

Description

John Trant, Clongeswood, Co. Kildare (Irlandia) utrzymuje swoje bydło całodobowo na pastwisku z niewielkim 2 kg dodatkiem koncentratów w żywieniu. Aby osiągnąć taki wynik rolnik wykorzystuje liczne innowacje, takie jak: system wypasu w warunkach nadmiernego uwilgotnienia, wypas pasowy czy system tymczasowych dróg dopędowych. Rolnik w celu optymalizacji produkcji wykorzystuje również system symulacji budżetu paszowego gospodarstwa w ramach oprogramowania PastureBase Ireland (www.pbi.ie) w celu monitorowania w czasie rzeczywistym zasobów paszy na pastwisku. Dzięki wykorzystaniu tych systemów oraz z powodu łagodnej zimy gospodarstwo miało możliwość prowadzenia całodobowego wypasu w ciągu całego roku wykorzystując jedynie dodatek 2 kg koncentratów w żywieniu, jednocześnie nie stosując pasz konserwowanych. Wczesne zastosowanie azotu wiosną sprzyjało wzrostowi traw i pozwoliło na większą dostępność paszy na pastwisku. Gnojowica jest stosowana w gospodarstwie na obszarach zdegradowanych. Na pozostałych stosuje się nawóz sztuczny aplikowany na początku lutego w postaci ½ worka mocznika/akr w celu pobudzenia wiosennego wzrostu runi.

Rolnik jest skoncentrowany na intensywnym wypasie w okresie wiosny. Jest to spowodowane niższymi kosztami produkcji w tym czasie. Opłacalność systemu zwiększa się szczególnie poprzez wydłużenie wypasu o czas wczesnej wiosny.

Motywacją dla rolników do wprowadzenia takiego systemu jest bardzo duża wydajność ekonomiczna i oszczędność czasu pracy. Całodobowy wypas krów przynosi większe zyski w gospodarstwach rolnych i zmniejsza obciążenie pracą w gospodarstwie. System sprawdza się w przypadku prowadzenia wypasu na niskiej runi w celu pełnego wykorzystania posiadanej powierzchni, jednocześnie można uzyskać lepszy odrost dla kolejnej rotacji bydła. Rolnik zwraca uwagę, że gospodarstwo powinno lepiej wykorzystywać połączone nawożenie naturalne i mineralne w celu stymulowania wzrostu runi.

 

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

grazing management system

Main types of animal

dairy cattle

Country

Ireland

Product type

Practice abstract

Language

Polish

Top
Translate »
Tweet
Share