Zelf-zaaiende vlinderbloemigen op een schapenbedrijf


Practice abstract

Description

In Zuid-Sardinië (Italië) heeft een schapenhouder een deel van de oppervlakte die bestemd was voor eenjarige teelten, vervangen door zelf-zaaiende vlinderbloemige gewassen. Zijn doel was om in het voorjaar, wanneer de grassen verdorren, de beschikbaarheid en de kwaliteit van het voer te verbeteren en om ploegen in zijn ondiepe bodem te voorkomen. Doordat de bodems te zuur zijn, slaat luzerne niet aan. De boer koos ervoor om verschillende innovatieve vlinderbloemigen (Trifolium michelianum, T. incarnatum, T. subterraneum, T. subterraneum, Ornithopus sativus en Medica polymorpha) te testen in mengsels met granen of grassen.

Enkele positieve aspecten van het zaaien van deze soorten waren:

  • Bodemeigenschappen: hogere draagkracht tijdens regenachtige perioden, vermindering van erosie, hoger N-gehalte, geen grondbewerking in hellende bodems
  • Hogere biodiversiteit
  • Flexibele agronomische beslissingen: mengsels kunnen gebaseerd zijn op zaden van vlinderbloemigen met verschillende hardheid, met een positief effect op de vestiging en persistentie van de weide
  • Dierlijke productie en producten: hogere opbrengsten, betere kwaliteit

Toch moet er ook aandacht worden besteed aan een aantal kritieke punten:

  • Onkruidbestrijding in het jaar van vestiging. Het is belangrijk om na de beweiding resten te maaien, en een passend weidesysteem te hebben om een andere weidedruk op de weidesoorten door schapen te vermijden en de zaadbank van de vlinderbloemigen te vergroten. Zorg dat de beweiding tijdens de vroege bloeifase van de vlinderbloemigen wordt stopgezet.
  • De mengsels moeten worden samengesteld uit aangepaste soorten, gekozen op basis van grondsoort, graslandgebruik en neerslagniveaus
  • Mogelijke ophoping van parasieten in zelf-zaaiende graslanden na meerdere jaren.

Om met succes zelf-zaaiende percelen op andere boerderijen aan te leggen, beveelt de boer aan om zelf-zaaiende graslanden aan te leggen op bodems met een slechte natuurlijke zaadbank en om technische ondersteuning te zoeken bij de lokale voorlichtingsdienst.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

forage mixture, legume management – Annual legumes, legume management – Perennial legumes

Main types of animal

dairy sheep

Country

Italy

Product type

Practice abstract

Language

Dutch

Top
Translate »
Tweet
Share