Bete med monokulturer och blandningar


Practice abstract

Description

Mjölkgården som drivs av Billy, Mark and Liam Heffernan (Dunnamaggin, Co. Kilkenny Irland) deltog som experimentgård i ett gemensamt projekt lett av Glanbia (ett kooperativ som förädlar mjölk) i 3 år mellan 2008 och 2010. Omsådd måste kombineras med skötsel och vid behov att förbättra jordens växtnäringsstatus. Produktiva vallgårdar måste ha vallar som till största delen utgörs av engelskt rajgräs. Ny forskning från Moorepark visar att gamla permanenta betesvallar producerar i genomsnitt 3 ton ts/ha och år mindre än vallar med huvudsakligen engelskt rajgräs. Gamla betesvallar svarar upp till 25 % sämre på tillgänglig näring, såsom kväve, än vall med huvudsakligen engelskt rajgräs.

De viktigaste egenskaperna för vallgräset i vallbaserad produktion är:

  • Hög kvalitet
  • Hög produktion per säsong
  • Bra uthållighet

Kombination av diploider och tetraploider i en blandning skapar förstklassig vall på gården.

De viktigaste resultaten från mötet var:

  • Förnya och beta monokulturvallarna för att utröna vilka sorter som fungerar bäst på gården och för att utvärdera olika monokulturer
  • Lantbrukarna identifierar de bäst presterande sorterna
  • Identifiering och utvärdering av olika grässorter
  • Diskussionsgrupper är mycket nyttiga för att samla och utbyta kunskaper
  • Målet är att producera mer mjölk från gräs genom att använda de bästa grässorterna

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

grazing management system

Main types of animal

dairy cattle

Country

Ireland

Product type

Practice abstract

Language

Swedish

Top
Translate »
Tweet
Share