Betesmätning med Grass-Hopper


Practice abstract

Description

Ger Dineen, (Kilnamytra, Co. Cork, Irland) vill producera så mycket nötkött på bete som möjligt för att minimera produktionskostnaderna och arbetsinsatsen på gården. Lantbrukaren utför betesmätningarna året runt, släpper ut djuren på bete tidigt på våren, tillämpar koncentrerad vårkalvning och fokuserar på jordens växtnäringsstatus. Genom att fokusera på bete minimerar lantbrukaren beroendet av importerat foder.

Lantbrukaren mäter betet med Grass-Hopper (en GPS-utrustad betesmätare med åtkomst till data från den irländska betesdatabasen PastureBase Ireland). En gång i veckan går man igenom markerna och identifierar överskott eller underskott i vallen. Lantbrukaren kan då fatta beslut om att skörda överskottet som bal eller att öka tillskottsutfodringen.

De viktigaste aspekterna av systemet är:

  • Betesmätning ger viktig information så att lantbrukaren kan släppa ut djuren så tidigt som möjligt
  • Betesmätning ger information om när det är läge att slå vallen eftersom tillväxten överskrider behovet
  • Fållsystem är avgörande för bete

Viktiga åtgärder för framtiden:

  • Fortsätta producera så mycket gräs per hektar som möjligt och maximera produktionen av nötkött/hektar och bygga upp en ensilagereserv på gården
  • Bete är det billigaste fodret på gården, därför fortsätter man att fokusera på bete istället för alternativt foder
  • Fortsätta använda innovativa skötsel-/betessystem för att förlänga betessäsongen och reducera kostnader
  • Fortsätta mäta betet för att fatta dagliga beslut om betesutnyttjandet och att skapa pålitliga årsrapporter för att bedöma ts-produktionen, antalet avbetningar och fållor som måste förnyas

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

grazing management system

Main types of animal

dairy cattle

Country

Ireland

Product type

Practice abstract

Language

Swedish

Top
Translate »
Tweet
Share