“Latte Nobile” – en produktionsmodell som producerar högkvalitativa mjölk- och mejeriprodukter


Practice abstract

Description

På Sardinien (Italien) gick en lantbrukare över till ett ekologiskt lantbruk, slutade med handelsgödsel och konventionell markbearbetning för att minimera jorderosion, i syfte att uppfylla sin önskan om en bättre kvalitet på ost, framställd av opastoriserad mjölk. Han återställde betesmarker där han kontrollerar invasiva buskar mekaniskt. Får betar efter ett rotationsschema. I fårfoderstaten ingår ett minst linser, spannmål och lusernhö som köps från den lokala marknaden. Mjölkutbytet är 40 000 l per år från 200 mjölkande får.

Bonden gynnades mycket av att gå med i “Latte nobile-modellen”, som kan definieras som ett kvlitetskoncept som syftar till att producera hälsosamma och smakrika livsmedel. Latte nobile-modellen kräver att djurens foderstat huvudsakligen är baserad på permanenta beten och/eller naturbetesmarker med hög biologisk mångfald (minst 70% ts av foderintaget). Ensilage är inte tillåtet.

Bonden får nytta av :

  • Tekniskt stöd, för att få bättre ostkvalitet,
  • Produktspårbarhet, som garanteras genom inspektioner av deb ideella organisationen Anfosc (http://www.anfosc.it/),
  • Varumärket “Latte nobile”,
  • Föreningen “Latte nobile” ansvarar för att informera konsumenterna om näringsrika och hälsosamma aspekter av produkterna,
  • Föreningen Latte nobile deltar i livsmedelsrelaterade evenemang i Italien och utomlands samt säljer “nobile”-produkterna,
  • Ett högre pris för produkterna.

Förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande  av detta system är:

  • Tillgång till tillräcklig mängd betesmarker,
  • Personlig motivation för en form av hållbar skötsel av jordbruket och produktkvalitet.

Additional information

Farming system

organic farming

Domains of innovation

farm system, marketing

Main types of animal

dairy sheep

Country

Italy

Product type

Practice abstract

Language

Swedish

You may also like…

Top
Translate »
Tweet
Share