«Marguerite Happy Cow» – Differentierat mjölkkooperativ


Practice abstract

Description

Kooperativet ”Marguerite Happy Cow” består av bönder, en tillverkare av nötkreatursfoder, en mjölkuppsamlare och en ostfabrik. De olika aktörerna inom sektorn har satt upp ett antal specifikationer som de måste respektera. I stort sett inriktar de sig på lokal produktion, rättvis ersättning och en särskild mjölkkvalitet för ostproduktion. På ett sätt kan vi säga att denna sektor ligger halvvägs mellan konventionell produktion och ekologisk produktion.

Fördelar för bonden:

  • Stabilt och högre mjölkpris;
  • Bli en del av en lokal industri som marknadsför en bra, hälsosam och naturlig produkt;
  • Att kunna greppa hela sektorn och känna alla aktörer;
  • Gemensamt och motiverande projekt, under utveckling;
  • Skapande av ett kooperativ som inkluderar konsumenter, vilket möjliggör diskussion med dem.

Nackdelar för bonden:

  • Svårt att avgöra vem som bestämmer specifikationer, begränsningar samt godkänner anpassningar. Vissa begränsningar i specifikationerna är svåra för en del jordbrukare att genomföra.
  • Svår hantering av mjölkurea på sommaren på grund av den nästan uteslutande gräsbaserade kosten.

Andra synpunkter:

  • Exklusivitet för vissa aktörer inom sektorn: livsmedelsleverantören, mejeriet;
  • Enligt vissa skulle sektorn huvudsakligen baseras på marknadsföring, eftersom en stor del av de konventionella gårdarna i regionen redan respekterar dessa specifikationer.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

farm system, marketing, product processing

Main types of animal

dairy cattle

Country

Belgium

Product type

Practice abstract

Language

Swedish

You may also like…

Top
Translate »
Tweet
Share