“Latte Nobile”: model produkcyjny opraty na produkcji mleka i przetworów mlecznych wysokiej jakości


Practice abstract

Description

Na Sardynii (Włochy), rolnik przyjął system rolnictwa ekologicznego, zaprzestał nawożenia i konwencjonalnej uprawy roli w celu kontrolowania erozji gleby, mając na celu zaspokojenie jego potrzeb w zakresie wytwarzania lepszej jakości sera produkowanego z surowego mleka. Odzyskał półnaturalne użytki zielone, gdzie mechanicznie kontroluje inwazyjne krzewy. Owce wypasane są w systemie rotacyjnym. Dieta owiec jest zintegrowana z minimalną ilością roślin strączkowych, ziaren zbóż i siana z lucerny zakupionego na lokalnym rynku. Wydajność mleka wynosi 40000 l rocznie od 200 owiec w okresie laktacji.

Rolnik odniósł duże korzyści z przystąpienia do modelu „Latte nobile”, który można określić jako styl produkcji mający na celu produkcję zdrowej i bogatej w smaki żywności. Model Latte nobile wymaga, aby dieta zwierząt opierała się głównie na naturalnych lub półnaturalnych pastwiskach o wysokiej bioróżnorodności roślin (co najmniej 70 % suchej masy przyjmowanej przez zwierzęta). Kiszonka jest niedozwolona. Rolnik czerpie z tego następujące korzyści:

  • Pomoc techniczna, w celu uzyskania lepszej jakości sera;
  • Identyfikowalność produktu, która jest gwarantowana przez kontrole członków organizacji non-profit Anfosc (http://www.anfosc.it/);
  • Marka “Latte nobile”;
  • Stowarzyszenie “Latte nobile” jest odpowiedzialne za informowanie konsumentów o odżywczych i zdrowych aspektach produktów;
  • Stowarzyszenie „Latte nobile” bierze udział w wydarzeniach związanych z żywnością we Włoszech i za granicą, sprzedając produkty „nobile”.
  • Wyższą cena za swoje produkty.

Warunkiem wstępnym pomyślnego przyjęcia tego systemu są:

  • Dostępność wystarczającej ilości pastwisk,
  • Osobista motywacja do zrównoważonego zarządzania gospodarstwem i jakoścą produktu.

Additional information

Farming system

organic farming

Domains of innovation

farm system, marketing

Main types of animal

dairy sheep

Country

Italy

Product type

Practice abstract

Language

Polish

You may also like…

Top
Translate »
Tweet
Share