Aerator własnej konstrukcji przeznaczony do napowietrzania darni użytków zielonych położonych na zlewnych glebach murszowo-torfowych


Practice abstract

Description

Celem zorganizowanego spotkania było zaprezentowanie innowacji w postaci własnej konstrukcji aeratora do użytków zielonych oraz omówienie jego roli w systemie produkcji pasz z użytków zielonych w gospodarstwie pana Mariusza Dudy. Aerator został skonstruowany przez rolnika jako rozwiązanie problemu naturalnego procesu zagęszczania się gleby torfowo-murszowej użytków zielonych, spotęgowanego przez wykorzystywanie ciężkich maszyn. Ze względu na zagęszczanie się gleby, stosunki wilgotnościowo-powietrzne w glebie są zakłócane i prowadzą do szybkiej degradacji, okresowo odnawianych użytków zielonych. Rolnik poszukując rozwiązania problemu wpadł na pomysł skonstruowania maszyny, która doprowadzi do rozluźnienia darni i poprawi stosunki wilgotnościowo-powietrzne. W ten sposób stworzył aerator na bazie starej ramy kultywatora, w którym zamiast oryginalnych elementów roboczych zamontował na poziomej osi kroje talerzowe z innej maszyny. Kroje są zorientowane pionowo w stosunku do podłoża i tną darń na głębokość 10-15 cm. Zabieg ten stosuje się po zbiorze każdego odrostu runi. W rezultacie możliwa jest produkcja większych ilości paszy dla krów mlecznych, poprawa stabilności składu botanicznego runi oraz zwiększone wykorzystanie stosowanych nawozów.

Przeprowadzona dyskusja wykazała jak ważna jest poprawa produkcji pasz na użytkach zielonych w gospodarstwach mlecznych, a wprowadzane nowe rozwiązania zwiększające produktywność łąk powinny być ściśle powiązane z wiedzą na temat lokalnego siedliska. Przedstawiony przykład pokazuje, że każdy użytek zielony może być bardzo specyficzny i czasami niezbędne jest indywidualne podejście do rozwiązania problemu.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

machinery, tools

Main types of animal

dairy cattle

Country

Poland

Product type

Practice abstract

Language

Polish

You may also like…

Top
Translate »
Tweet
Share