Alternatywna produkcja mleka w Polsce. System wypasu dużego stada bydła, produkującego wysokiej jakości mleko na bazie pastwiska i siana

Cows keeping in large scale grazing management conditions producing high quality milk based on pasture and hay


Practice abstract

Description

Obecnie produkcja mleka w Polsce oparta jest na bardzo intensywnych systemach produkcyjnych, w których krowy utrzymywane są alkierzowo i karmione kiszonką z kukurydzy i/lub traw z suplementacją dużymi ilościami koncentratów. W ten sposób rolnicy uzyskują wysoką wydajność krów, ale jednocześnie ponoszą wysokie koszty produkcji. Mleko sprzedawane jest głównie dużym przedsiębiorstwom mleczarskim po cenach rynkowych, które mogą być bardzo zmienne. Często okazuje się, że produkcja mleka w gospodarstwach mlecznych nie jest opłacalna. W tej sytuacji producenci mleka poszukują obecnie alternatywnych sposobów produkcji i lepszego dochodu. Tego rodzaju rozwojem zainteresowane są głównie małe i średnie gospodarstwa mleczne.

Gospodarstwo Juchowo jest jednym z innowacyjnych gospodarstw, gospodarującym w systemie biodynamicznym. Krowy w tym gospodarstwie utrzymywane są w bardzo wysokich warunkach dobrostanu, co uwidacznia się w kondycji zwierząt, bardzo dobrych wynikach badań mleka oraz okresowych badaniach zdrowotnych. Żywienie oparte jest głównie na użytkach zielonych, latem krowy są wypasane, a zimą otrzymują siano. Krowy żywione są również niewielką ilością koncentratów opartych na zbożach i łubinie pochodzących z produkcji ekologicznej. W ten sposób gospodarstwo produkuje mniej mleka od krowy, ale o niezwykle wysokiej jakości. Produkowane mleko ma lepsze walory smakowe, wyższe podstawowe parametry jakościowe oraz wyższą zawartość kwasu omega-3 i CLA. Dzięki certyfikatom “Demeter” i “Mleko sienne” gospodarstwo może uzyskać znacznie wyższe ceny za wyprodukowane mleko i prowadzić rentowną i stabilną produkcję. W okresie wegetacyjnym wypas jest podstawą produkcji mleka w Juchowie, co nie jest praktyką powszechną w Polsce. W ten sposób gospodarstwo ma możliwość obniżenia kosztów produkcji mleka przy jednoczesnym zachowaniu jego wysokiej jakości. Wysoki poziom dobrostanu zwierząt i długowieczność krów może obniżyć również koszty usług weterynaryjnych i amortyzacji stada.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

animal feeding management, forage conservation technique, grazing management system

Main types of animal

dairy cattle

Country

Poland

Product type

Practice abstract

Language

Polish

You may also like…

Top
Translate »
Tweet
Share