Aspekty ekonomiczne związane z gospodarowaniem na użytkach zielonych i oczekiwany rozwój sytuacji w tym zakresie


Practice abstract

Description

W celu omówienia obecnego rozwoju sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku mleczarskim z jednej strony oraz wymiany informacji na temat irlandzkiego systemu wypasu i warunków panujących w północnoniemieckim regionie pastwisk z drugiej strony, związek rolników zgromadził różne zainteresowane strony. Irlandzki system wypasu charakteryzuje się wysokim potencjałem produktywności pastwisk, niską zmiennością sezonowych dostaw paszy i jej jakości, paszą produkowaną we własnym gospodarstwie oraz zrównoważonymi i zmiennymi cenami produktów oraz rosnącymi kosztami.

Rozwój sytuacji gospodarczej dotyczył głównie faktu, że ceny serów i masła były stabilne, podczas gdy ceny mleka w proszku znajdowały się w fazie dołka cenowego ze względu na duże zapasy tego produktu. W szczególności omówiono warianty adaptacyjne dla irlandzkiego systemu wypasu oraz wymogi, które musiałyby zostać stworzone w celu skutecznego wdrożenia go w północnych Niemczech. Potrzebne są działania z zakresu public relations i przybliżanie konsumentów do rolnictwa. Jako innowacyjny pomysł, który już w tym roku jest oferowany po raz pierwszy dla rowerzystów to postawienie modeli krów wzdłuż ścieżek rowerowych, które nie tylko pokazują drogę, ale również dostarczają konsumentom wiele informacji na temat mleka i rolnictwa w postaci kodów QR. Koncepcja ta ma być obecnie szerzej rozpowszechniana, ponieważ jej celem jest zwiększenie świadomości na temat regionów łąkarskich i samego rolnictwa.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

animal feeding management

Main types of animal

dairy cattle

Country

Germany

Product type

Practice abstract

Language

Polish

Top
Translate »
Tweet
Share