Autochtoniczna hodowla krów: poprawa wykorzystania użytków zielonych i uniknięcie skutków stresu cieplnego


Practice abstract

Description

W położonym w Apulii gospodarstwie Noci sezon letni charakteryzuje się bardzo wysokimi temperaturami w ciągu dnia. Początkowo hodowanymi zwierzętami były krowy włoskie brunatne, wypasane wiosną i latem oraz trzymane zimą w budynkach. Rolnik zauważył u tych krów problemy produkcyjne i reprodukcyjne związane z sytuacją stresu zdrowotnego w okresie wypasu. Wynikało to również z obiektywnych trudności w efektywnym wykorzystaniu produkcji roślinnej, niskiego plonu i wartości odżywczej, a także z genotypu rasy, nieprzystosowanego do wypasu w trudnych warunkach. Te użytki zielone są rzeczywiście pozbawione wody i trudne do zagospodarowania.

Stres cieplny zmniejsza płodność krów oraz produkcję, wpływając również na dobrostan zwierząt.

Rolnik nie był w stanie zwiększyć produkcji wypasu zarówno z powodu braku wody, jak i wysokich nakładów finansowych na poprawę produktywności użytków zielonych, dlatego też zdecydowano się na wprowadzenie innej rasy zdolnej do maksymalnego wykorzystania dostępnej zielonki. Wybraną rasą była Podolica, autochtoniczna rasa o podwójnym przeznaczeniu, która może lepiej przystosować się do tych niekorzystnych warunków i jest mniej wrażliwa na wysokie temperatury i surowe środowisko, a w konsekwencji generuje mniej problemów z produkcją mleka i aktywnością reprodukcyjną. Zwierzęta te są mniej wydajne niż włoski Brown, ale ich wysokiej jakości mleko może być wykorzystywane do produkcji określonego sera (ser Caciocavallo Podolico) i może być sprzedawane po wyższej cenie, która rekompensuje mniejszą produkcję. Ponadto rasa Podolica, jako rasa autochtoniczna, otrzymuje dotacje krajowe i europejskie co daje rolnikowi dodatkowe dochody e celu zachowania bioróżnorodności rodzimych ras zwierząt.

Zalety gospodarstwa są następujące:

  • maksymalizacja wykorzystania użytków zielonych z rasą autochtoniczną Podolica;
  • dochody z mleka, produkcji mięsa i dotacji;
  • zachowanie bioróżnorodności w hodowli rodzimej rasy.

Trudności w gospodarstwie rolnym są następujące:

  • trudności w zwiększeniu produkcji mleka;
  • trudności z poprawą produktywności użytków zielonych.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

animal type (breed)

Main types of animal

dairy cattle

Country

Italy

Product type

Practice abstract

Language

Polish

Top
Translate »
Tweet
Share