Betesinfrastruktur för tidigt betessläpp


Practice abstract

Description

LJ Ryan i Dundrum, Co. Tipperary använde en stripbetningstråd för att tilldela det dagliga betet. Lantbrukaren bedömde antalet kor som kalvat och deras betesintag för att tilldela en fålla för dagen. Lantbrukaren använde även ett stängsel bakom (back fence) för att skydda återväxten och låta de betade områdena återhämta sig.

Lantbrukaren satte upp ett tillfälligt stängsel (1,5 m brett) för att leda korna till bakre delen av fållan utan att skada resten av fållan. Detta innebar att det blev ett spår längs fållans sida (90 cm brett) där korna gick, men resten av fållan skyddades. Detta var en smart innovation, särskilt på leriga jordar under svåra väderförhållanden.

Flera ingångar och utgångar till fållorna är extremt användbart för att minska trafiken på små ytor när korna går till och från mjölkning.

Lantbrukaren tillämpade innovationer som on-off-bete (bete endast några få timmar) för att kunna beta i regnigt väder. Lantbrukaren gjorde foderbudgeten på PastureBase Ireland (www.PBI.ie) för att övervaka tillgången på bete.

Tidig spridning av flytgödsel och urea på våren främjar grästillväxten och ger mer tillgång på bete under våren. Flytgödsel applicerades på jordar med låg växtnäringsstatus (brist på P och K) och på marker där grästillväxten var dålig.

De viktigaste åtgärderna för framtiden är att stripbeta på låg gräshöjd och flytta stängslet bakom dagligen för att skydda återväxten. Sprid flytgödsel på marker med dålig tillväxt. Den tillfälliga drivgången kan skapa åtkomst till bakre delen av fållan utan att resten av fållan skadas. Ett bra nätverk av drivgångar är avgörande för att skapa åtkomst till betet.

Additional information

Farming system

conventional farming

Domains of innovation

grazing management system

Main types of animal

dairy cattle

Country

Ireland

Product type

Practice abstract

Language

Swedish

Top
Translate »
Tweet
Share